24 september 2015

Nieuwe website Samen Uniek!

Samen Uniek. Dat is de toepasselijke naam voor de samenwerking tussen basisschool Het Spectrum en Kinderopvang BijDeHand. Samen zijn we er voor u en voor u kind. Vanaf nu leest u op deze website over onze activiteiten. En we doen veel! Van de Kinderboekenweek tot Sinterklaasviering. En van de Week van de Opvoeding tot Pasen. Wij passen onze activiteiten hierop aan, zowel op school als op de buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

Volg onze website en blijf op de hoogte!