Samen leren

Samen verantwoordelijk

Samen ontspannen

Samen spelen

Samen ontdekken

Samen opgroeien

Samen ontwikkelen

De OR bestaat uit een groepje enthousiaste ouders.
Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage. Tevens ondersteunen zij het team bij het organiseren van allerlei activiteiten en feesten op school.
Per feest of activiteit is een van de leden het aanspreekpunt voor het team, zo wordt er voor goede verdeling gezorgd.
De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn ook de teamleden aanwezig die in de OR zitten zodat alles goed overlegd kan worden.

De OR bestaat uit de volgende leden:

Carola Kop (Voorzitter)
Marcella Moorman (Secretaris en luizenmoedercoördinator)
Francis Wannet (Lid)
Devika Sewtahal (Lid)
Lynn van Hilten (Lid)