Openingstijden

Basisschool Het Spectrum

maandag 08.30-14.30 uur
dinsdag 08.30-14.30 uur
woensdag 08.30-12.30 uur
donderdag 08.30-14.30 uur
vrijdag 08.30-14.30 uur

Buitenschoolse opvang De Kunstenmakers

voorschools naschools
maandag 07.30 – 08.30 uur na school – 18.30 uur
dinsdag 07.30 – 08.30 uur na school – 18.30 uur
woensdag 07.30 – 08.30 uur na school – 18.30 uur
donderdag 07.30 – 08.30 uur na school – 18.30 uur
vrijdag 07.30 – 08.30 uur na school – 18.30 uur

Wij bieden verlengde opvang van 07.00 tot 08.30 uur. Als u uw kind om 07.00 uur brengt, krijgt het gratis ontbijt.
Tijdens de basisschoolvakanties zijn wij geopend van 08.00 tot 18.30 uur.

Peuterspeelzaal
De Kunstenmakers

maandag 08.30-11.30 uur
dinsdag 08.30-11.30 uur
woensdag 08.30-11.30 uur
donderdag 08.30-11.30 uur
vrijdag 08.30-11.30 uur

Kinderdagverblijf
De Kunstenmakers

maandag 08.00-18.30 uur
dinsdag 08.00-18.30 uur
woensdag 08.00-18.30 uur
donderdag 08.00-18.30 uur
vrijdag 08.00-18.30 uur

Er is verlengde opvang mogelijk van 07.00 tot 08.00 en van 7.30 tot 08.00 uur. Als u uw kind om 07.00 uur brengt, krijgt het gratis ontbijt.