25 april 2016

Opening IKC ‘Samen Uniek’

Samen Uniek. Een samenwerkingsverband tussen christelijke basisschool Het Spectrum en Kinderopvang BijDeHand in Nesselande. Vrijdag 22 april werd dit gevierd met de officiële opening op het schoolplein aan de Cesar Domelastraat in Nesselande.

Met een zelfgeschreven lied door een van de leraren van de school en een pedagogisch medewerker van Kinderopvang BijDeHand kreeg de opening een muzikaal tintje. Na deze swingende start was het woord aan Annemiek de Jong, directeur Kinderopvang BijDeHand en Rolf van den Berg, bestuurder van Kind en Onderwijs.

Handen ineen geslagen Kinderopvang BijDeHand, locatie De Kunstenmakers en christelijke basisschool Het Spectrum werken al geruime tijd als samenwerkingspartner samen in de Brede School Nesselande.  Nadat in 2001 de Brede School Netwerken (BSN) haar deuren opende, is de ontwikkeling van de wijk en de samenwerkingspartners razendsnel gegaan. Door de massale aanwas van jonge gezinnen in de wijk zijn de scholen en de kinderopvangorganisaties die deel uitmaken van de BSN meer dan vertienvoudigd ten opzichte van de start in 2001.

Deze enorme groei heeft ertoe geleid dat kindercentrum De Kunstenmakers (bestaande uit peuterspeelzaal, hele dagopvang en buitenschoolse opvang) en Het Spectrum de handen ineens hebben geslagen. Dit initiatief heeft geleid tot de ontwikkeling van een integraal kindcentrum.

Wat betekent dit voor de kinderen?

Talentontwikkeling, levensecht leren in een betekenisvolle context, ouderbetrokkenheid en kinderparticipatie zijn de uitgangspunten om te komen tot de ideale leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen. Zowel voor, tijdens als buiten schooltijd. De doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar continu volgen en bewaken.

Werken met elkaar in plaats van naast elkaar. Dat is waar het IKC voor staat.

IMG_6829 IMG_6836 IMG_6854 IMG_6867 IMG_6841 IMG_6902 IMG_6914