16 januari 2018

Inspectiebezoek basisschool Het Spectrum

Beste ouders/verzorgers,


Afgelopen vrijdag heeft IKC Samen Uniek, afdeling Het Spectrum een inspectiebezoek gehad.
Dit bezoek maakt onderdeel uit van het bestuursonderzoek dat momenteel plaatsvindt.
Daarbij zijn wij als school voorgedragen om bezocht te worden in het kwaliteitsonderzoek naar “Goed”.

Tijdens het onderzoek is de school bezocht door 2 inspecteurs die onder andere lessen hebben bijgewoond en in gesprek zijn gegaan met leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleiders en directie.
Zij hebben daarnaast de plusklas bezocht en een bordsessie bijgewoond in groep 8.
Ook zijn er verschillende documenten onderzocht.

We zijn heel blij en vooral trots op het eindoordeel van de inspectie: GOED.
Dit fantastische resultaat hebben we de afgelopen jaren met ons team en kinderen in samenwerking met ouders weten te bereiken.

In de bijlage kunt u de standaarden vinden waar onze school op is beoordeeld.
Op alle 14 standaarden scoort onze school ‘Goed’. Dat is bijzonder.
Wat er met name bij de inspectie uitsprong is de structuur en sfeer binnen de school en de hoge kwaliteit van de lessen die worden gegeven.
De inspecteurs lieten aan het eind van de dag weten dat zij de hele dag genoten hebben van alles wat zij hebben mogen zien en ervaren.

We willen graag alle betrokkenen bedanken en van harte feliciteren!

Een verslag wordt op een later moment verwerkt in de eindrapportage van onze gehele stichting.

Met vriendelijke groet,

Mw. Van Oosten
Locatieleider