14 februari 2017

Garantplan

Vanaf 2017 werken wij met het Garantplan.
Dit plan is de uitwerking van onze visie op het IKC (Integraal Kindcentrum).
Kinderopvang, school en ouders staan hierin samen garant voor het bieden van een pedagogisch
klimaat, waarin elk kind zich veilig voelt en maximale ontplooiingskansen heeft.
Het garantplan is een uitwerking van ons uitgangspunt om het kind centraal te stellen.

Garantplan