Welkom op de website van Integraal Kindcentrum (IKC) Samen Uniek

Samen Uniek. Een samenwerkingsverband tussen christelijke basisschool Het Spectrum en Kinderopvang BijDeHand. Onderwijs en opvang werken intensief samen vanuit één pedagogische visie.

Vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een kwalitatief aanbod van opvang en onderwijs. Gedurende de hele dag en ook tijdens de vakanties. Een veilige plek voor uw kind waarin hij of zij de kans krijgt zijn/haar talenten te ontwikkelen en te ontplooien. School en kinderopvang gaan hierin hand in hand samen. Dat maakt ons Samen Uniek!